Welkom op de website van Next Vessel

Het gebruik van deze website


De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie. Er kan derhalve geen enkel recht aan worden ontleend, direct noch indirect. Ondanks het feit dat Nextvessel.com grote zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van de meest actuele gegevens op deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Nextvessel.com niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de gepubliceerde Informatie. Garantie van de juistheid van de gegevens is uitgesloten. Nextvessel.com kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Nextvessel.com  wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Op deze website wordt door middel van hyperlinks verwezen naar Informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Deze Informatie is door Nextvessel.com niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Nextvessel.com wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer u zonder verificatie of nader advies bij de desbetreffende derde(n) gebruik maakt van de geboden Informatie en diensten verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en risico.

Niets van deze website, inclusief (de inhoud van) de voorwaarden en overeenkomsten, mogen zonder onze toestemming worden gebruikt voor particulieren, sites en/of bedrijven. Afdrukken van pagina’s zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik.