Welkom op de website van Next Vessel

De mogelijkheid van biedingen

Verkopers kunnen gebruik maken van de mogelijkheid hun schip tijdelijk aan te bieden, al of niet anoniem. Verkoper bepaalt zelf de prijs waarboven geboden mag worden. NV verzamelt alle binnengekomen biedingen en na de sluitdatum worden deze aan de Verkoper doorgegeven.

Verkoper kan zelf, of met behulp van NV of zijn makelaar de onderhandelingen

voortzetten.

 

Het voordeel voor de Verkoper of belanghebbenden bij een bieding is ook, dat hij zelf dan al de verkoopwaarde van zijn schip weet voordat er een taxatierapport gemaakt wordt en kan hij op basis daarvan besluiten zijn schip definitief in de verkoop te zetten.

Werkwijze

U vult het formulier in. Vervolgens wordt het formulier per mail naar NV verzonden.
Daarna ontvangt u een ontvangstbevestiging per mail.
Na controle door het NV-team wordt het schip op de website geplaatst. Daarvan krijgt u ook een bevestiging per mail.
Het schip wordt geplaatst voor de periode door de opdrachtgever opgegeven.

Klik hier naar de formulieren voor de zeevaart en binnenvaart.

Meer informatie

Voor extra informatie, klik hier voor onze contactgegevens.